Operating Organizations

Sanmati Bal Niketan

Under Saptasindhu Mahila Aadhar Bal Sangopan & Shikshan Sanstha Year 1998

Mamata Bal Sadan

Under Vanvasi Gopal Krishna Shikshan & Krida Prasarak Mandal Year 1986

Savitribai Phule Girl's Hostel

Under Vanvasi Gopal Krishna Shikshan & Krida Prasarak Mandal Year 1986

GOPIKA GAI RAKSHAN KENDRA

Under Saptasindhu Mahila Aadhar Bal Sangopan & Shikshan Sanstha Year 1998